SØK

Phantom

Phantom

Phantom treningsvest

Phantom slyngetrener

Phantom

PHANTOM utstyr bestselger

Angrerett

Informasjon om din angrerett


Du har rett til å trekke deg fra kontrakten innen 14 dager uten å oppgi grunn.
Angrefristen utløper etter 14 dager fra den dagen du eller en tredjepart spesifisert av deg, bortsett fra transportøren, får fysisk besittelse av de endelige varene. 

For å utøve din angrerett, vennligst informer oss:

E-post: info@phantom-athletics.com 

eller til:

K670 GmbH 
Phantom Athletics 
Sternhofweg 54 
5020 Salzburg 
Østerrike 

! Dette er ikke en returadresse. Returer godtas ikke her. Du finner all informasjon om returer her:
Retursenter


om din beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten ved en utvetydig erklæring (f.eks. i brev eller e-post). Uttak kan gjøres uformelt. 
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig om du sender din melding om bruk av angreretten før angrefristen har gått ut.
Forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene, og som ble åpnet etter levering, er unntatt fra ovennevnte angrerett.


Virkninger av tilbakekall

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, unntatt leveringskostnadene, uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å gjøre det. For å trekke deg fra kontrakten, bli informert og ha mottatt returen.
Vi vil foreta en slik refusjon med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil slik refusjon ikke medføre noen gebyrer for deg. Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene tilbake.

Kunder vennligst returner varene til: 

Phantom Athletics 
Franz-brötzner-strasse 11, topp 03a-a
5071 Wals-Siezenheim 
Østerrike

umiddelbart og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du varsler oss om at du trekker deg fra denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du returnerer varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved returen. Du er kun ansvarlig for verdireduksjon på varene som går utover normal verdireduksjon på varene gjennom kontroll av varene for funksjon. 

x